Slik får du forbrukslån raskere

forbrukslan-raskere

Som regel går det svært raskt å få på plass et forbrukslån uten sikkerhet. Med få unntak behandler bankene søknaden så snart den er mottatt, og kan utbetale lånet umiddelbart etter at låneavtalen er signert. Dette forutsetter at man gjør ting i rett rekkefølge, og vet hva som kan forårsake forsinkelser. Det er også noen grep man kan foreta seg for å få prosessen til å gå raskest mulig.

Hvor lang tid tar det å få forbrukslån?

Tidspunktet du søker på er avgjørende for hvor fort det går å få på plass et forbrukslån. Om du sender inn søknaden på en ukedag, innenfor bankens åpningstid, vil lånet bli behandlet på samme dag hos de fleste bankene. Deretter får du svar prompte. Anser banken deg som kredittverdig i forhold til den ønskede lånesummen, vil det følge med et lånetilbud i svaret. Banken vil så gå i gang med å utbetale lånet så snart du eventuelt har akseptert og returnert låneavtalen.

Går alt elektronisk og tidlig på en ukedag, kan det godt hende pengene står disponible på konto samme dag. Dette igjen avhenger av hvilken bank du bruker til vanlig, og overførselstiden bankene i mellom. Det er sjelden at det går mer enn 2-3 dager i alt. Forsinkelser ut over dette skyldes som regel innsendt dokumentasjon er mangelfull, eller at man søkte på et ukurant tidspunkt. Med ukurant menes for eksempel fredags kveld (da går hele helgen) eller i perioder med mange helligdager.

Skaff deg BankID

Har du BankID kan du signere både søknaden og en eventuell låneavtale elektronisk. For søknaden sin del har det mindre å si tidsmessig at du bruker BankID, men for avtaleinngåelsen er besparelsen betydelig. Alternativet er nemlig å underskrive lånepapirene på gamlemåten, med penn, for deretter å sende papirene i posten. Postgangen blir da avgjørende for hvor raskt du får på plass et nytt forbrukslån. Banken utbetaler aldri pengene før de har den underskrevne avtalen hos seg. Det har de umiddelbart når du signerer elektronisk, og utbetalingen kan dermed skje samme dag.

Å kunne signere elektronisk gjør også at man kan oppholde seg i utlandet når man søker om forbrukslån. Folk som får behov for nødpenger mens de er på ferie, benytter seg ofte av denne løsningen. Uten BankID blir det så godt som umulig å skaffe seg et forbrukslån mens man er på ferie, med mindre man er på en veldig lang reise og har noen hjemme i Norge som kan videreformidle lånepapirene (de sendes til din folkeregistrerte adresse).

lån

Ha klar all dokumentasjon

Selv om alle bankene du søker hos innhenter offentlig tilgjengelige opplysninger om deg, vil du bli bedt om å dokumentere inntekten din. Det som normalt kreves er kopi av lønnsslippen for siste månedslønn, og/eller kopi av siste års ligning. Du kan sende dette med vanlig postgang, men det går selvsagt langt raskere dersom du skanner dokumentasjonen og sender det med epost til banken eller lånemegleren.

Du bør også ha dokumentasjon klar dersom du har inntekter som ikke er tatt med i siste års ligning, for eksempel fra hobbyvirksomhet eller inntekter fra utleie av bolig. Har du økt inntjeningen din med noe slikt, vil det innvirke positivt på betalingsevnen din, og dermed resultere i bedre rentebetingelser.

Sammenlign flere forbrukslån selv om det haster

Du finner neppe det billigste forbrukslånet på første forsøk, med mindre du er heldig. Siden alle tilbud du mottar om lån er uforpliktende, og du får svar på søknaden mer eller mindre med en gang du sender den inn, er det verdt de ekstra sekundene å innhente flere tilbud. Bruker du en god samleside for banker som tilbyr forbrukslån, tar det kun noen minutter å sende inn en søknad til alle banker som har lån som passer for ditt behov.

Hent flere tilbud via lånemegler

Du kan også bruke lånemeglere som Lendo eller Real Finans, og dermed motta rundt 10 tilbud om lån basert på kun en søknad. Du kan også sjekk låneoversikter og låne penger med feks forbrukslån no. Disse lånemeglerne samarbeider med de fleste av de beste bankene på dette området. Lånemeglere mottar en provisjon fra den banken du eventuelt velger å låne fra, og vil aldri kreve søkeren for noen som helst form for betaling, slik det er bestemt i Finansavtaleloven. Meglerne kan også være til hjelp om du har spørsmål i søknadsfasen, eller trenger råd når du skal velge mellom tilbudene. Svaret på søknaden du sender til en megler, kommer omtrent like fort som direkte fra bankene.